PRIORYTETY

  1. Rozwijanie u każdego dziecka indywidualności, wspieranie asertywności, dającej wiarę we własne możliwości i siłę do rozwijania własnych pomysłów, wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości ale także wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy.
  2. Wdrożenie nowatorstwa pedagogicznego,
  3. Wdrożenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem,
  4. Wypracowanie własnych tradycji.

 

 

 

KIERUNKI   DZIAŁANIA

  • Tworzenie klimatu przedszkola przyjaznego dla wszystkich.
  • Kontynuowanie działań w zakresie realizacji programu dotyczącego rozwijania talentów, zainteresowań i pasji każdego dziecka, w którym moglibyśmy w pełni wykorzystać dziecięce doświadczenia i mocne strony.
  • Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
  • Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań przez zabawę
  • Doskonalenie warsztatu pracy kadry poprzez udział w : kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego.