Program „Key to learning” – klucz do uczenia się od 1 września jest realizowany w Przedszkolu Niepublicznym

Przedszkole Niepubliczne „MIŚ” w Inowrocławiu w dniu 19-03-2009 r. uzyskało statut akredytowanej placówki stosującej program nauczania „Klucz do uczenia się”- DKOS-5002-59/05, Galina Dolya, Nickolai Veraksa Transfer Learning. Jest jednym z osiemdziesięciu przedszkoli w kraju , a jedynym w Inowrocławiu, który realizuje program „Key to learning” – klucz do uczenia się.

Jest to unikalny program edukacyjny opracowany przez Galinę Dolya w oparciu o teorie rosyjskiego psychologa Lwa Wygotskygo nazywanego „Mozartem psychologii”, który uważał, ze prawdziwa edukacja nie polega na samym przyswojeniu wiedzy, ale na rozwijaniu u dziecka umiejętności uczenia się.

Dodatkowo, do programu dodano także pomysły, które powstały w oparciu o najnowsze wyniki prowadzonych na całym świecie badań nad procesem

uczenia się.

Program ten realizowany jest w przedszkolach w Anglii, Szkocji, Włoszech, Francji, USA, Nowej Zelandii, i Niemczech.

Sercem programu jest myślenie symboliczne, czyli zdolność dziecka do interpretowania symboli.

Badania pokazują, że dzieci które rozwijają zdolność myślenia symbolicznego od najmłodszych lat, z czasem rozwijają w sobie różne talenty.

Dzięki wczesnej umiejętności interpretowania symboli dzieci uczą się płynnie czytać, są dobre w matematyce, odczytują zapis nutowy i uzyskują ponadprzeciętne wyniki, jeśli chodzi o kreatywne podejście do nauki.

Według tej teorii prawdziwa edukacja polega na rozwoju umiejętności dzieci do uczenia się, czyli wydobycia z nich zdolności do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania i realizowania tych planów oraz komunikowania swojego zrozumienia na wiele sposobów.

Teoria poparta jest ogólnoświatowymi wynikami badań dotyczącymi procesu uczenia się małych dzieci.

Dzięki temu programowi dzieci nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności, ale także uczą się jak tą wiedzę zdobywać.

Program "Klucz do uczenia się" przeznaczony jest do pełnej edukacji przedszkolnej, tj od 3 do 6 roku życia. Ze względu na rozwój umiejętności podzielony został na 2 etapy:

1. Gąsienic - wiek 2,5-4 lata

2. Motyle - wiek 4-6 lat

Program składa się z 12 modułów tematycznych:

MATEMATYKA SENSORYCZNA

Rozwija zdolność analizowania zewnętrznych, wizualnych cech przedmiotów przy pomocy standardów sensorycznych takich jak kolor, kształt lub rozmiar. Buduje podstawy do rozwoju umiejętności umysłowych

LOGIKA

Rozwija zdolność analizowania przedmiotów i wydarzeń, dostrzegania widocznych elementów, identyfikowania kluczowych cech, myślenia sekwencyjnego, wyciągania wniosków, klasyfikowania i systematyzowania informacji.

MATEMATYKA

Przy pomocy modeli wizualnych dzieci odkrywają język matematyki i koncepcję pomiaru, porównują różne cechy i jakości przedmiotów i badają związki takie jak "więcej", "mniej" i "równy".

PROGRAM LITERACKI

Rozwija zamiłowanie do bajek, pozwala opanować język opowiadań i daje głębokie zrozumienie struktury bajki poprzez postępowanie zgodnie z określonym zestawem procedur określanych jako modelowanie wizualne.

GRY ROZWIJAJĄCE

Bawiąc się w małych i dużych grupach dzieci rozwijają produktywną wyobraźnię, odczytywanie symboli, umiejętności językowe i komunikacyjne, myślenie stosownie do sytuacji, kreatywne rozwiązywanie problemów, samokontrolę i poczucie własnej wartości.

OD BAZGRANIA DO PISANIA

Kultywuje fundamentalne umiejętności potrzebne do pisania i kreatywnego wyrazu artystycznego. Rozwija "wizję sztuki" i wprowadza różne narzędzia symboliczne - kompozycję, rytm i kolor.

WIZUALNO-PRZESTRZENNY

Rozwija świadomość przestrzenną i umiejętność odczytywania map. Dzieci przyglądają się przedmiotom w przestrzeni, korzystają z symboli do przedstawiania tego, co widzą w modelach wizualnych - mapach, schematach i planach, oraz co widzą inni.

KREATYWNE MODELOWANIE

W ramach wspólnych ćwiczeń dzieci odkrywają symetrię i wzory posługując się kształtami geometrycznymi w celu tworzenia prezentacji artystycznych otaczającego je świata. Rozwija współpracę i umiejętności społeczne.

KONSTRUKCJE

Rozwija język matematyczny i zachowania celowe. Dzieci analizują strukturę przedmiotów i planów, artykułują swoje zamierzenia i realizują je przy pomocy drewnianych klocków.

PROGRAM BADAWCZY

Poprzez gry, opowiadania i proste, choć znaczące eksperymenty, dzieci odkrywają ważne koncepcje naukowe - stany materii, różne cechy substancji i transformacje.

RUCH EKSPRESYJNY

Rozwijają inteligencję emocjonalną, umiejętności komunikacji niewerbalnej, kreatywność i wyobraźnię produktywną poprzez ruchy ciała, gesty, mimikę i muzykę.

TY - JA - ŚWIAT

Korzystając z symboli i modeli wizualnych dzieci uczą się o sobie jako o osobach fizycznych, emocjonalnych i społecznych, o świecie naturalnym i materialnym, o istotach żywych i przedmiotach nieożywionych.

"Program nauczania języka angielskiego - kurs dla przedszkoli" - DKOS-4013-4/02 i programy innowacyjne opracowane przez Radę Pedagogiczną takie jak:

- adaptacja dziecka nowo przyjętego,

- profilaktyczny,

- prorodzinny,

- praca z dzieckiem zdolnym.

W pracy dydaktyczno- wychowawczej wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody pracy.