Bardzo wysokie noty: „A" (oznaczające bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę) i „B" (wysoki stopień) uzyskało Przedszkole Niepubliczne „Miś" z ewaluacji zewnętrznej, tj. kontroli działalności placówki. To powód do gratulacji i dumy pracowników placówki.

 

W styczniu br. Przedszkole Niepubliczne „Miś" gościło wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Beatę Wasilewską i Wojciecha Gliwińskiego. Ich wizyta poświęcona była przeprowadzeniu ewaluacji zewnętrznej, tj. kontroli działalności placówki. Pracę przedszkola oceniano w dwóch obszarach: procesy edukacyjne i współpraca ze środowiskiem.
Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Annę Łukaszewską dyrektorowi Przedszkola Niepublicznego „Miś" Lidii Śmigerskiej odbyło się wczoraj, 27 lutego br. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia Wojciech Piniewski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Magdalena Kaiser, wizytatorzy Kuratorium oraz rodzice dzieci uczęszczających do placówki.
Kurator Anna Łukaszewska zwróciła uwagę na szczególny nacisk, jaki kładzie przedszkole w rozwoju i umacnianiu talentów oraz uzdolnień dzieci. Wczesne rozpoznanie i praca nad ich rozwojem przynoszą duże efekty, które pomagają kierować dalszym życiem malucha. Wiodący program „Klucz do uczenia się" Galiny Dolya, stosowany w przedszkolu, jest doskonałym narzędziem wspomagającym nauczycieli do osiągania założonych celów.


Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia Wojciech Piniewski przypominał podczas swojego wystąpienia, że od 2004 r. Przedszkole „Miś" jest pionierem, jeśli chodzi o placówki niepubliczne na terenie Inowrocławia. Przekształcone zostało z publicznego przedszkola nr 17. - Doświadczenie, jakie zdobyło na przestrzeni wielu lat swojej działalności przynosi wymierne efekty pracy. Kadra „Misia" to w większości osoby, które przeszły z „Siedemnastki", to ludzie z pasją, życzliwi, dbający o to by pierwszy etap edukacyjny stał się dla dzieci i ich rodziców wielką przygodą. Doskonałe oceny, jakie uzyskało przedszkole oraz uśmiechnięte i szczęśliwe dzieci pozwalają wierzyć, że krok poczyniony w kierunku utworzenia placówki niepublicznej był słuszny, przynoszący znakomite rezultaty. Przedszkole jest pomysłodawcą i organizatorem imprezy miejskiej organizowanej corocznie z okazji obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia, wpisanej w kalendarz stałych imprez miejskich. Cieszy renomą i marką, stanowiąc wizytówkę miasta - podkreślił Zastępca Prezydenta.


Wizytatorzy Kuratorium Oświaty za istotne uznali, że przedszkole jest jedną z 80 placówek w Polsce, które otrzymały certyfikat i uzyskały statut akredytowanej placówki stosującej innowacyjny program wychowania w przedszkolu „Klucz do uczenia się" Galiny Dolya. Przedszkole dba o jakość kształcenia i wychowania dzieci pod każdym względem, co ułatwia im odnosić sukcesy w szkole. Zwrócono uwagę, że placówka współpracuje z uczelniami wyższymi stanowiąc miejsce praktyk studenckich.


Po części oficjalnej zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków. Dzieci zachwyciły widzów umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi oraz recytatorskimi. Występ ten był odzwierciedleniem i potwierdzeniem bardzo wysokiej oceny przedszkola.
- Pragniemy, aby pierwszy etap w edukacji dziecka stał się źródłem przyszłych sukcesów i osiągnięć naszych wychowanków - powiedziała dyrektor „Misia" Lidia Śmigerska. - W naszej pracy stosujemy zasady zrównoważonego rozwoju dzieci w sferach: przyrodniczej, społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Oprócz „Klucza do uczenia się" realizujemy także wiele programów własnych dotyczących wychowania i edukacji. Pierwsze kroki były trudne i stanowiły ogromne wyzwanie, aby sprostać oczekiwaniom i wymaganiom rodziców, którzy powierzyli nam swoje dzieci. Chcieliśmy sprawić, aby maluchy czuły się w „Misiu" szczęśliwe. Tym bardziej uzyskane dziś tak znakomite oceny naszej pracy stanowią najlepszy dowód, że osiągnęliśmy zamierzone cele. Jest to dla nas wielka radość, ale też wielka odpowiedzialność, która mobilizuje do jeszcze lepszego działania i osiągania coraz wyższych efektów w procesie kształcenia, opieki i wychowania najmłodszych mieszkańców naszego miasta - dodała dyrektor Lidia Śmigerska.

Źródło: UM Inowrocław Publikacja: 28.02.2013