PODCZAS AUKCJI ŚWIĄTECZNEJ PRZEPROWADZONEJ

W PRZEDSZKOLU W GRUDNIU 2015 r.

ZEBRANO KWOTĘ:

1.000,-

PIENIĄDZE W CAŁOŚCI PRZEKAZANE ZOSTAŁY NA KONTO

CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

"DLA JULKI ŚWIĄTEK"

WSZYSTKIM RODZICOM ZA KAŻDĄ PRZEKAZANĄ

ZŁOTÓWKĘ BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!